Miniserie

8 av 8 episoder tilgjengelig

06 oktober, 2021

#08 - ADHD som voksen

I episode 8 snakker jeg om det å ha ADHD som voksen. Samfunnet stiller enorme krav til deg. Og på mange måter kan det å ha ADHD som voksen være mer krevende enn som barn. Du står ansvarlig for din egen hverdag. Og ikke minst egen lykke.. Det i seg selv kan være overveldende for hvem som helst.

06 oktober, 2021

#07 - ADHD og medisinering

I episode 7 snakker jeg om ADHD og medisinering. Et nokså krevende og sårt tema..Tror mange kan kjenne seg igjen i å ha et ambivalent forhold til medisiner. Medisiner kan være en del av behandlingen, men det er ikke hele behandlingen.

03 oktober, 2021

#06 - ADHD og arbeid

I episode 6 får dere et innblikk i hvordan ADHD diagnosen min har påvirket meg i arbeidslivet. Jeg snakker litt om styggen på ryggen og følelser jeg har hatt rundt dette.

03 oktober, 2021

#05 - ADHD og studier

I episode 5 forteller jeg om min studietid. Det er ikke så lett for alle andre å se hvor utfordrende det kan være å komme seg gjennom studier for oss med ADHD. Helt vanlige ting kan rett og slett være litt mer krevende for oss..

03 oktober, 2021

#04 - ADHD og idrett

I episode 4 får dere et innblikk i hvordan idrett har hatt svært positiv innvirkning på meg og min ADHD. Løpingen har gitt meg enorm mestringsfølelse og har vært helt nødvendig. Del gjerne!

30 september, 2021

#03 - ADHD i nære relasjoner

I episode 3 får dere et innblikk i hvordan min ADHD-diagnose har påvirket mine nære relasjoner, hvilke utfordringer vi har kjent på og hvordan det har løst seg. Det er litt skummelt å dele så mye av meg selv og min historie.. Jeg håper det kan bidra til at jeg setter ord på det flere føler eller har følt på. Del gjerne!

30 september, 2021

#02 - ADHD i oppveksten

I episode 2 får dere et innblikk i min oppvekst med ADHD. I videoen forteller min mor og jeg litt om det å ha ADHD som barn og det å være forelder til en med ADHD. Jeg deler dette da jeg ønsker mer åpenhet rundt ADHD, jeg ønsker å spre kunnskap og erfaringer. Del gjerne!

30 september, 2021

#01 - Om Min ADHD

I episode 1 av miniserien på 8 episoder forteller jeg om prosjektet Min ADHD. Jeg ønsker å spre kunnskap og erfaringer om ADHD, knuse myter og bidra til mindre stigma. Med dette håper jeg å kunne hjelpe mennesker med ADHD å finne sin vei. Del gjerne!