Om MinADHD

Min historie

Om MinADHD

MinADHD er et prosjekt bestående av en videoserie og podcastepisoder. Idèen til prosjektet hadde sin spede begynnelse våren 2017 og har frem til publisering høsten 2021 vokst, endret seg og blitt til underveis, og det er stadig i utvikling. Prosjektets hovedoppgave er kort fortalt å formidle god, konsis og faglig forankret informasjon om ADHD, kombinert med personlige erfaringer fra brukere og mennesker som til daglig jobber med, eller har nær relasjon til mennesker med ADHD. Med prosjektet ønsker jeg å knuse myter, bidra til mindre stigma rundt ADHD, og ikke minst hjelpe mennesker med ADHD å finne sin egen vei.


Personer med ADHD er ikke så annerledes fra alle andre, og selv om vi deler mye fra våre fire felles bokstaver, så er vi like unike som alle andre mennesker. Som interesseorganisasjon ADHD Norge sier, «Har du sett èn med ADHD, har du kun sett èn».

Min ADHD podcast

Kjetil F. Angeltvedt

Mitt navn er Kjetil Foss Angeltvedt, født i Bergen ved Haukeland sykehus vinteren 1985. Vokst opp i Eidsvåg sammen med mor, far, tvillingsøster og lillebror. Tidlig forstod mine foreldre at jeg ikke var helt som andre barn på min alder. I en alder av 9 år ble jeg utredet og fikk diagnosen ADHD. Jeg fikk sterke sentralstimulerende medikamenter som på det tidspunktet var helt nødvendig, men som også hadde en mørk bakside.

I en alder av 18 år tok toppidretten over der medikamenter ikke lenger hadde den samme positive effekten. Jeg løp meg bokstavelig talt gjennom tyveårene og kom ut på andre siden med en bachelor i ergoterapi og mange erfaringer rikere. Starten på trettiårene markerte et markant skifte med toppidretten lagt på hyllen for godt og voksenlivet i emning.

Erfaring, modning, økende selvinnsikt og hjelp fra profesjonelle ble naturlige arvtakere etter toppidretten. Det ble starten på prosjektet MinADHD.

Min ADHD Kjetil