Om MinADHD

MinADHD er et reint podcastprosjekt. Idèen til prosjektet hadde sin spede begynnelse våren 2017, med publisering høsten 2021. Prosjektets hovedoppgave er kort fortalt å formidle god, konsis og faglig forankret informasjon om ADHD, kombinert med personlige erfaringer fra brukere, samt mennesker som til daglig jobber med, eller har nær relasjon til mennesker med ADHD. Prosjektets intensjon er å knuse myter, bidra til mindre stigma rundt ADHD, og ikke minst hjelpe mennesker med ADHD å finne sin egen vei.


Personer med ADHD er ikke så annerledes fra alle andre, og selv om vi deler mye fra våre fire felles bokstaver, så er vi like unike som alle andre mennesker. Som interesseorganisasjon ADHD Norge sier, «Har du sett èn med ADHD, har du kun sett èn».

Min ADHD podcast