Overdiagnostisering, medisinering og fysisk aktivitet

arrow_upward 08.11.21 08:08 update 08.11.21 08:13
Kjetil Foss Angeltvedt

Hvor godt fungerer medisiner mot ADHD? Er det en tendens til at det er en overdiagnostisering av ADHD? Kan fysisk aktivitet være en avgjørde faktor i symptombehandlingen? I episode 5 av podcasten Min ADHD møter jeg lege Charlotte Lunde.

Charlotte Lunde er frustrert over at fysisk aktivitet ikke tilbys som en del av behandlingen av ADHD. Hun har helt siden legestudiet hatt en spesiell interesse for ADHD-diagnosen. I 10 år jobbet hun i spesialisthelsetjenesten på Oslo Universitetssykehus og nå innen nevropsykiatrifeltet i Vestre Viken, primært mot barn og unge.

ADHD er en mye debattert diagnose, blant annet fordi bruken av sentralstimulerende medisiner til barn har hatt en kraftig økning de siste årene. Charlotte stiller seg kritisk til at barn skrives ut med medisiner uten tettere oppfølging og risikerer å bruke ADHD-medisiner i årevis uten at noen vurderer effekten. Hun er opptatt av at man tester ut andre tiltak før man setter en diagnose på et barn, da en diagnose vil ha stor betydning for hvordan et barn ser på seg selv, overfor andre og gjennom livet.

I episoden setter Charlotte ord på flere utfordringer vi står overfor. Vi snakker blant annet om at nyere forskning antyder at langtidseeffekten av medisiner ikke er like god som tidligere antatt, hva en diagnose gjør med selvbildet til et barn og hvordan fysisk aktivitet kan gi svært god effekt på ADHD-symptomer.

Jeg håper episoden vil bidra til en sunn debatt om behandlingstilbudet ved ADHD. Det hele handler om å gi de som lever med disse utfordringene best mulig hjelp til å mestre sin egen hverdag og til å ta kontroll over eget liv.


Håper du har lyst til å lytte. Episoden finner du i din foretrukne podcastapp under MinADHD eller her.


Min ADHD Charlotte Lunde
LES FLERE HISTORIER
ADHD Superwoman podcast

Å bruke ADHD-diagnosen til noe positivt

Hvordan bruke ADHD-diagnosen som en positiv drivkraft? I episode 12 av podcasten...

ADHD Norge artikkel

Stort og smått om ADHD

Jeg har storfint besøk i første episode av podcasten Min ADHD. Gry Lunde og Thom...

Min ADHD Fredrik Ulen ep7

Finn din styrke

«Alt er mulig, bare du har lyst til det selv» er livsmottoet til Fredrik Ulen. S...

ADH Dogselvmord Nattebarn dokumentar

ADHD og selvmord

Høsten 2017 står Petter på kanten av en bro - heldigvis blir han stoppet i tide!...

ABCD om ADHD

ABCD om ADHD

Hva vet vi om ADHD? Hva kreves for å få diagnosen? Og hvordan oppleves det å få ...